Linux Webserver

Hướng dẫn Speedtest cho vps CentOS

Một trong số những việc mình thường phải làm ngay sau khi nhận được thông tin VPS đó là test các thông số cơ bản của VPS. Trong đó một thông tin khá quan trọng đó là tốc độ mạng về Việt Nam.

Thông thường mình chỉ áng chừng qua kết quả Download speed từ 2 location Singapore và JP với lệnh:

Tuy nhiên hôm vừa rồi mình mới được bạn Thy giới thiệu thêm một cách mới có thể test trực tiếp được tốc độ VPS về Việt Nam thông qua giao diện dòng lệnh (command-line interface – CLI) speedtest-cli của speedtest.net.

Cài đặt speedtest-cli trên VPS Linux

Test tốc độ kết nối internet với speedtest-cli

– Khi bạn chạy dòng lệnh speedtest-cli, script sẽ tự động kết nối đến speedtest.net server gần nhất và đưa ra kết quả download/upload speed cho bạn. Ví dụ:

– Nếu bạn muốn share kết quả, hãy thêm option --share, kết quả sẽ được lưu thành file hình ảnh cho bạn sử dụng:

Hình ảnh của mình:

– Nếu bạn muốn xem danh sách các server trên thế giới, hãy dùng option --list

– Nếu bạn muốn test tốc độ từ 1 server cụ thể, hãy lấy ID sau khi chạy lệnh lấy danh sách server bên trên, cấu trúc lệnh như sau:

Một số server Việt Nam cho các bạn tham khảo sử dụng:

Các bạn thực hiện test có thể show tốc độ cho mọi người biết bằng cách comment link ảnh bên dưới nhé, kết quả bên trên là mình test với VPS Vultr, location Japan.

About Flash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *