Linux Webserver

Cách cài đặt ionCube Loader cho Ubuntu 20.04

ionCube loader là một phần mở rộng PHP (mô-đun) cho phép PHP tải các tệp được bảo vệ và mã hóa bằng phần mềm ionCube Encoder , phần mềm này chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng phần mềm thương mại để bảo vệ mã nguồn của chúng và ngăn không cho nó hiển thị và phát hiện được.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt và cấu hình ionCube Loader với PHP trong các bản phân phối Debian và Ubuntu .

Điều kiện tiên quyết:

Máy chủ Ubuntu hoặc Debian chạy với máy chủ web ( Apache hoặc Nginx ) cùng với PHP được cài đặt.

Bước 1: Tải xuống IonCube Loader

Trước hết, hãy tải xuống các mô-đun php của bộ nạp ioncube mới nhất từ ​​ioncube từ trang tải xuống ioncube. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau để tải xuống bộ tải ioncube. Đồng thời giải nén kho lưu trữ đã tải xuống trong thư mục / usr / local.

Bước 2 – Tìm đúng PHP.ini

Điều quan trọng là phải tìm đúng tệp cấu hình php (php.ini) để chỉ kích hoạt ionCube cho điều đó.

 

Tuy nhiên, có thể Apache đã được cấu hình bằng phiên bản PHP khác. Để thấy rằng bạn cần đặt một phpinfo(); tập tin trên máy chủ tài liệu gốc máy chủ web.

Theo mặc định, tệp cấu hình PHP được lưu trữ tại vị trí sau. Ví dụ: các tệp cấu hình cho PHP 7.4 được lưu trữ tại vị trí bên dưới

  • /etc/php/7.3/cli/php.ini# cho PHP CLI
  • /etc/php/7.3/fpm/php.ini# cho PHP FPM
  • /etc/php/7.3/apache/php.ini#for PHP với Apache

Bước 3 – Định cấu hình trình tải ionCube trong PHP

Bây giờ, hãy chỉnh sửa các tệp cấu hình PHP được yêu cầu hoặc bạn có thể cập nhật trong tất cả các tệp cấu hình được tìm thấy ở trên. Nối đoạn mã dưới đây vào cuối tệp dựa trên phiên bản PHP của bạn.

Đảm bảo thay thế đường dẫn tệp /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so bằng tệp phiên bản PHP phù hợp của bạn.

Bước 4 – Khởi động lại Php

Lưu ý : thay phiên bản php đúng với phiên bản của bạn nhé

Bước 5 – Kiểm tra cấu hình

Bạn sẽ thấy rằng trình nạp PHP của ionCube đã được cấu hình với phiên bản PHP của bạn. Tương tự, để xem cấu hình cho Apache, hãy sử dụng tệp phpinfo().

About Flash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *